Kontakt

 

Katolickie Stowarzyszenie Absolwentów

Papieskiego Wydziału Teologicznego

i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Adres: ul. Wieżowa 2/4 61-111 Poznań

e-mail: adam.mazurek.kancelaria@gmail.com