Wykłady

Podstawową formą kontynuacji samokształcenia się absolwentów, a zarazem utrzymywania więzi z Uczelnią są organizowane przez Stowarzyszenie wkłady. Wstęp na wykłady jest wolny. Wykłady są poprzedzone każdorazowo Mszą Św., odbywającą się obecnie w kaplicy Wydziału (w budynku A). Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna, czasami przybiera kształt cyklu tematycznego w danym roku akademickim lub wykładów okolicznościowych.

Po wykładach istnieje okazja do spotkań absolwentów, wymiany uwag i poglądów o pracy Stowarzyszenia, zgłoszenia własnych wniosków i inicjatyw.

Dotychczas odbyły się następujące wykłady:

 • Zwierzęta w Biblii – doc. Michał Kupczyk, 22 lutego 2003
 • Potrawy w Biblii – dr A. Katulska, 22 marca 2003
 • Duchowość błogosławieństw Ewangelicznych jako odpowiedź człowieka na  postawę Chrystusa – ks. prof. dr Hab. Henryk Wejman
 • Całun Turyński – prof. dr hab. Władysław Fenrych
 • Religijne tropy w literaturze – prof. dr hab. Bożena Chrząstowska
 • Duchowość miłosierdzia jako fundament odnowy życia rodzinnego i społecznego – ks. prof. dr Hab. Henryk Wejman
 • Droga „siedmiu słów” – ks. prof. dr hab. Adam Przybecki,Eucharystia w „Dzienniczku” s. Faustyny – ks. dr Marian Antoniewicz
 • Imię jako zagadnienie w teologii i filozofii. „Czymże jest imię? To, co zwiemy różą słodko pachniałoby pod każdym innym imieniem”(W. Szekspir) – mgr Małgorzata Wiertlewska, 22 październik 2003 r.
 • „A uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19) – akcenty rybackie w Nowym Testamencie- mgr Adam Mazurek, 28 luty 2004 r.
 • Relacje ekumeniczne z prawosławiem – ks. dr Jerzy Stranz, 27 marzec 2004 r.
 • Św. Ambrożego inwektywy i pogróżki wobec przeciwników – mgr Anna Strzelecka, 24 kwiecień 2004 r.
 • Posługa pasterska Ojców Kościoła – ks. dr Paweł Wygralak, 22 maj 2004 r.

W roku akademickim 2003/2004 Zarząd Stowarzyszenia zainicjował szersze, niż dotychczas korzystanie w tematyce wykładowej z dorobku intelektualnego absolwentów Wydziału. Ma to na celu uaktywnienie naszych Koleżanek i Kolegów w prezentowaniu własnej myśli, oswojenie ich z wystąpieniami przed audytorium, przygotowanie do wystąpień publicznych.