Aktualności

Pamięci naszego Kapelana

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Każdy z nas jest a tym świecie tylko pielgrzymem.

Przebywanie tu i teraz jest związane z wymiarem czasu, czyli tym wymiarem, w którym stajemy się umiejscowieni od chwili poczęcia i w którym przebywamy aż do śmieci.

Przejście z wymiaru czasu do wymiaru wieczności wiąże się z opuszczeniem innych, których chwila jeszcze nie nadeszła, ale której nadejście jest jedynym tak naprawdę pewnym dla każdego z nas zdarzeniem przyszłym. Rozstajemy się codziennie z wieloma osobami, ale są to rozstania przejściowe, czasem na krótko, czasem na nieco dłużej. Co do jednych jesteśmy prawie pewni, że za parę godzin, dni czy miesięcy spotkamy się znowu, co do innych – pewność ta pozostaje w nadziei. Nasz kapelan – ks. prof. Bogdan Poniży, jak jestem głęboko przekonany, nawet pewien jestem w nadziei, już oczekuje nas w niebie. Człowiek, a przecież przede wszystkim kapłan tak pełen dobroci, wyrozumiałości, wielkiego serca, otwartości na drugiego człowieka, w moim, ludzkim mniemaniu, nie może tam nie trafić.

Nasz św. pamięci Kapelan tam powita tych z nas, oby wszystkich, na wiecznym niebiańskim spotkaniu opłatkowym u Pana Naszego Jezusa Chrystusa, w domu Ojca. Ufam w jego cierpliwej dobroci, wierzę, że jego modlitwa za nas – jego wychowanków – stale nam towarzyszy i wspierać nas będzie w trudnych czasach. I my módlmy się za niego i prośmy go o modlitewne wsparcie. Jeśli nasza modlitwa za niego nie jest mu z powodu Bożej łaski potrzebna, zostanie przez Matkę Bożą przekazana temu, kto jej jeszcze potrzebuje.

Pamiętam, jak dzisiaj, kiedyś ofiarowane mu kwiaty polecił niezwłocznie przekazać Matce Bożej. Z pewnością Ona tak postąpi z naszymi modlitwami w jego intencji.

Zarząd Stowarzyszenia postanowił, że wspólna Najświętsza Ofiara w intencji naszego kapelana – Księdza Profesora zostanie odprawiona w terminie możliwym do ustalenia po złagodzeniu obostrzeń związanych sytuacją epidemiologiczną, tak aby bez narażania kogokolwiek, mogła w niej wziąć udział większa ilość osób. Powiadomimy o tym Koleżanki i Kolegów.

Pozdrawiam, z Panem Bogiem, pozostaję z pamięcią w modlitwie.

Adam Mazurek

Prezes Zarządu

Możliwość komentowania Pamięci naszego Kapelana została wyłączona