Aktualności,  Rekolekcje

Rekolekcje 2020 – odwołane

Laudetur Jesus Christus,

Z przykrością zawiadamiamy, że powszechne przesunięcia w parafiach na wrzesień terminu Pierwszych Komunii Św. oraz obawy przed infekcją, spowodowało, iż nie udało się zgromadzić liczby uczestników pozwalającej pokryć koszt naszych corocznych rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym księży Werbistów w Chludowie.

O ewentualnym nowym terminie, po ustaniu zagrożeń zostaną Koleżanki i Koledzy

powiadomieni ogłoszeniem na stronie internetowej Stowarzyszenia lub zawiadomieni listownie.

Pozdrawiamy i pozostajemy z pamięcią w modlitwie

Dominika Mroczek-Dąbrowska

Sekretarz Zarządu

Adam Mazurek

Prezes Zarządu

Możliwość komentowania Rekolekcje 2020 – odwołane została wyłączona