Aktualności

Rekolekcje 2019

Niech będą przepasane biodra  wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. (Łk 12,35-37)

Laudetur Jesus Christus

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Nasze poprzednie rekolekcje przebiegały w wyczuwalnej atmosferze zbliżania się ważnych, choć nieznanych z treści wydarzeń, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Gęstniejąca wokół Kościoła Chrystusowego atmosfera nienawiści zbliżała się do punktu kulminacyjnego.

Czas Paruzji, jest pewny, jest coraz bliżej, ale kiedy nastąpi i czy doczekamy tego na tym świecie, czy już po drugiej stronie – tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że działalność Szatana nasila się, kiedy wie, że ma coraz mniej czasu. Nie jest to pierwszy jego atak na Kościół. Czynił to wielokrotnie i zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz. W czasach pierwszych chrześcijan –  herezją arianizmu, odrzucając dogmat o Trójcy Świętej, podczas rewolucji protestanckiej – kwestionując podstawowe prawdy Pisma Świętego, w roku 1571 – rzucając przeciwko Zachodowi nawałę muzułmańska, której tylko wstawiennictwo Matki Bożej i żarliwie odmawiany różaniec zdołały się skutecznie przeciwstawić. Ponowną próbę zawładnięcia chrześcijańską Europą od zewnątrz powstrzymał, również za sprawą Matki Bożej, pogrom wiedeński w 1683 roku. Uderzeniem od zewnątrz i od wewnątrz brzemiennym w dzisiejsze skutki było oficjalne zarejestrowanie w 1717 roku Wielkiej Loży Londynu uznawane za początek masonerii. Rewolucja francuska, owocująca zbrodnią ludobójstwa katolików dokonaną w Wandei, przygotowała grunt zainfekowania ludzkości mżonkami o możliwości zbudowania na ziemi królestwa niebieskiego pod hasłami wolności, równości i braterstwa, a w rzeczywistości propagując przemoc, gwałt i nienawiść, zaprzeczenie wszystkich moralnych wartości chrześcijańskich. Rozsiała ogniska nienawiści wobec Boga w Rosji, Meksyku, Hiszpanii i w innych krajach Europy. Jej nieuchronny, jak by się zdawało marsz ze Wschodu na Zachód po raz kolejny powstrzymała Matka Najwyższego w roku 1920 Cudem nad Wisłą. Robak komunizmu nie został wszakże zniszczony przez poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, czerwona infekcja wywołała w 1968 roku światową zapaść w postaci rewolucji seksualnej odradzając wszystko to, co zgubne dla rozwoju człowieka i co przyczynić się może na wielką skalę do pozbawienia go życia wiecznego. Komunistyczny ideolog Antonio Gramsci zaszczepił niezwykle skuteczną dzisiaj strategię walki z chrześcijańskim porządkiem polegającą nie na pozbawieniu w pierwszym rzędzie posiadania dóbr materialnych, ale na drążeniu powszechnej mentalności przez zastępowanie moralności – brakiem moralności, utwierdzaniem przekonania, że praktycznie wszystko dozwolone jest w imię „wolności człowieka”, która faktycznie sprowadza go do roli zwierzęcia posłusznego tym, którzy sprawują władzę, a w zamian dadzą mu, jak hodowlanemu bydłu to, co uznaje ono za docześnie przyjemne.

Komunizm nie upadł wraz z Murem Berlińskim, jak to się kłamliwie głosi, ale przepoczwarzył się, staje się Bestią uleczoną ze śmiertelnej rany, o której mówi Apokalipsa. Bestia głosi zabójczą dla ludzkości ideologię LGBT, dąży do brutalnego usunięcia „starego porządku” nie licząc się z ilością ofiar, jak to już miało miejsce w przypadku ludobójstwa Ormian, rewolucji w Rosji Radzieckiej, w Chinach, czy zbrodni Pol Pota w Kambodży. 

Nie ulegajmy złudzeniu, że ruch ten sam się zatrzyma. Nie łudźmy się także, że sami możemy dokonać odwrócenia biegu, ku któremu zmierza dzisiejszy świat. Tylko w łączności z Chrystusem naszym Zbawicielem i pod opieką Jego Matki możemy przetrwać jako ci, którzy wybielili swoje szaty w krwi Baranka, a to dokonać się może wyłącznie przez godne, pełne oddania, zaangażowania i zrozumienia uczestniczenie w Jego Zbawczej Ofierze, a tą jest Msza Święta. Bez ofiarowania Mu siebie całego nawet najbardziej przemyślane działania pozostaną tym, czym są wobec diabelskiej inteligencji  – garścią piasku. 

Kolejne rekolekcje prowadzą nas do szczytu życia katolickiego, jakim jest Ofiara Mszy Świętej, której przeżywanie jest najwyższym, niezasłużonym, danym dzięki Łasce dobrem: uczestniczeniu w Ofierze Najwyższego Boga a nie tylko, jak się to czasami próbuje wytłumaczyć, w „uczcie”.  To Ofiara Jego Ciała i Krwi są najważniejsze, a nie to, że się posilamy. „Nasze hymny niczego Mu nie dodają”, to z Niego i Jego miłości wszystko co dobre dla nas się rodzi.

Dlatego szczególnie serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznych rekolekcjach, które odbędą się w Domu Rekolekcyjnym Księży Werbistów w Chludowie. 

Opłata za udział wynosi 150 zł od osoby, uregulować ją należy na miejscu u kol. Halinki Kaczor – – członkowie – wraz z zaległymi składkami  .

Zgłoszeń, jak zwykle, należy dokonywać telefonicznie, lub SMS-em pod numerami: 

697 689 574 (kol. H. Kaczor),  781 045 468, e-mail: dominikamroczek@gmail.com (kol. Dominika Mroczek-Dąbrowska), podając imię (Imiona) i nazwisko (nazwiska) zgłoszonej osoby (osób).

Ponieważ pokoje są 1 i 2 osobowe z łazienkami, nie ma potrzeby zgłaszania wcześniej, ile kobiet i mężczyzn, przyjedzie.

Przypominamy, że w Rekolekcjach mogą brać udział także członkowie rodzin i osoby zaproszone, za które przyjmujemy odpowiedzialność.

Zaświadczenia o odbyciu Rekolekcji będą wydawane w dniu ich zakończenia.

Do zobaczenia w Chludowie. Z Panem Bogiem.

Dominika Mroczek – Dąbrowska Adam Mazurek

Sekretarz Zarządu Prezes Zarządu

Poznań w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dnia 15 sierpnia 2019

Msza Święta – Ofiara i Tajemnica liturgii kościoła katolickiego –

przypomnienie i problemy współczesne

Piątek, 20 września,
Do 17:00 przyjazd, zakwaterowanie,
18:30 – 19:00 – kolacja,
20:00 – 21:00 – Msza św. , Apel
Po zakwaterowaniu i kolacji i Mszy św. – spotkanie z o. Rekolekcjonistą a także rozmowy
Absolwentów przy kawie w sali TV

Sobota, 21 września
7:30 – Liturgia Godzin – Jutrznia
8:00 -8:30 – śniadanie
9:00 – 10:30 nauka rekolekcyjna – I część
10:30 – 11:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
11:30 – 13:00 nauka rekolekcyjna – II część
13:00 – 13:30 – obiad
13:30 – 15:00 czas wolny
15:00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
15:30 – Msza św.
16:30 – 18:30 – czas spowiedzi i rozmowy indywidualne z O. Rekolekcjonistą
18:30 – 19:00 – kolacja
19:00 – rozważania na temat nauki rekolekcyjnej i nocne rodaków rozmowy
21:00 – Apel

Niedziela 22 września
7:30 jutrznia
8:00 – 8:30 – śniadanie
9:00 – 10:30 – podsumowanie nauki rekolekcyjnej
10:30 – Msza św. w kaplicy
13:00 – 13:00 – obiad
14:00 – pożegnanie i wyjazd do domu

Możliwość komentowania Rekolekcje 2019 została wyłączona